Documenten

AG Insurance

Baloise

DKV

 Vivium

Algemene voorwaarden per maatschappij
Financiële infofiches per maatschappij
Productfiches per maatschappij
Schadedocumenten per maatschappij

Cijfers en indexen

Vrijstellingen in Brand en BA Gezin

maand jaar in € maand jaar in € maand jaar in € maand jaar in € maand jaar in € maand jaar in €
januari 2016 245,56 januari 2017 250,54 januari 2018 255,89 januari 2019 261,87 januari 2020 263,84 januari 2021 264,93
februari 2016 245,81 februari 2017 252,33 februari 2018 256,63 februari 2019 261,74 februari 2020 265,42 februari 2021 266,10
maart 2016 245,96 maart 2017 253,28 maart 2018 257,03 maart 2019 262,59 maart 2020 265,47
april 2016 248,19 april 2017 253,86 april 2018 257,39 april 2019 263,39 april 2020 265,04
mei 2016 248,62 mei 2017 254,29 mei 2018 258,17 mei 2019 263,53 mei 2020 265,04
juni 2016 249,41 juni 2017 254,07 juni 2018 258,70 juni 2019 263,59 juni 2020 264,84
juli 2016 249,68 juli 2017 253,68 juli 2018 258,96 juli 2019 263,44 juli 2020 265,00
augustus 2016 249,96 augustus 2017 254,44 augustus 2018 259,95 augustus 2019 263,66 augustus 2020 265,60
september 2016 249,85 september 2017 254,60 september 2018 260,31 september 2019 263,61 september 2020 265,76
oktober 2016 249,32 oktober 2017 254,33 oktober 2018 260,31 oktober 2019 262,39 oktober 2020 264,77
november 2016 250,05 november 2017 255,07 november 2018 262,08 november 2019 263,34 november 2020 265,30
december 2016 250,22 december 2017 255,40 december 2018 262,50 december 2019 263,51 december 2020 264,85

 

Cijfers laatst aangepast op: 08-02-2021 09:42:18

Pensioensparen en Lange Termijnsparen

Pensioensparen

Geïndexeerde fiscale plafonds

  Fiscaal plafond inkomstenjaar 2017 (EUR) Fiscaal plafond inkomstenjaar 2018 (EUR) Fiscaal plafond inkomstenjaar 2019 (EUR)
Pensioensparen basisplafond 940 960 980
Pensioensparen verhoogd plafond (1200) (1230) (1260)

Langetermijnsparen

Geïndexeerde fiscale plafonds

  Fiscaal plafond inkomstenjaar 2017 (EUR) Fiscaal plafond inkomstenjaar 2018 (EUR) Fiscaal plafond inkomstenjaar 2019 (EUR)
Langetermijnsparen Federaal 2260 2310 2350
Langetermijnsparen Vlaams Gewest      
Gelinkt aan een krediet voor een eigen, niet-enige woning gesloten voor 01/01/2016 2280 2280 2280
Gelinkt aan een krediet voor een eigen, niet-enige woning gesloten vanaf 01/01/2016 = geïntegreerde woonbonus 1520 1520 1520
Langetermijnsparen Waals Gewest      
Gelinkt aan een krediet voor een eigen, niet-enige woning gesloten voor 01/01/2016 2290 2290 2290
Gelinkt aan een krediet voor een eigen, niet-enige woning gesloten vanaf 01/01/2016 / / /
Langetermijnsparen Brussels Hoofdstedelijk Gewest      
Gelinkt aan een krediet voor een eigen, niet-enige woning gesloten voor 01/01/2017 2350 2400 2400
Gelinkt aan een krediet voor een eigen, niet-enige woning gesloten vanaf 01/01/2017 / / /

Let op: hoewel de wettelijke pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar is gestegen, blijft de minimumleeftijd op de einddatum van de contracten pensioensparen en langetermijnsparen op 65 jaar.

 

Cijfers laatst aangepast op: 08-04-2019 07:49:57

Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

Maximale bijdragen 2019

 • VAPZ voor zelfstandigen8.17% van het referentie inkomen
  • Minimale premie = 100 €
  • Maximale premie = 3 256,87€ (berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar terug)
 • Sociaal VAPZ voor zelfstandigen9,40% van het referentie inkomen*
  • Minimale premie = 100 €
  • Maximale premie = 3 747,19 € (berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar terug)

Maximale bijdragen 2018

 • VAPZ voor zelfstandigen8.17% van het referentie inkomen
  • Minimale premie = 100 €
  • Maximale premie = 3 187,04€ (berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar terug)
 • Sociaal VAPZ voor zelfstandigen9,40% van het referentie inkomen*
  • Minimale premie = 100 €
  • Maximale premie = 3 666,85 € (berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar terug)

Maximale bijdragen 2017

 • VAPZ voor zelfstandigen8.17% van het referentie inkomen
  • Minimale premie = 100 €
  • Maximale premie = 3 127,24€ (berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar terug)
 • Sociaal VAPZ voor zelfstandigen9,40% van het referentie inkomen*
  • Minimale premie = 100 €
  • Maximale premie = 3 598,05 € (berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar terug)

Maximale bijdragen 2016 

 • VAPZ voor zelfstandigen8.17% van het referentie inkomen
  • Minimale premie = 100 €
  • Maximale premie = 3 060,07(berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar terug)
 • Sociaal VAPZ voor zelfstandigen: 9,40% van het referentie inkomen*
  • Minimale premie = 100 €
  • Maximale premie = 3 520,77 € (berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar terug)

 

 

Cijfers laatst aangepast op: 08-04-2019 07:51:20

Belastingen en bijdragen op verzekeringspremies

  Belastingen Bijdragen Totaal
Autoverzekeringen      
BA Toerisme en zaken, tweewielers + garagehouders 9,25% 17,85% 27,10%
BA Transport van zaken < 3,5 T 9,25% 12,85% 22,10%
BA Transport van zaken meer dan 3,5 T.(*) 1,40% 12,85% 14,25%
BA Transport van zaken meer dan 12 T. (*) 1,40% 12,85% 14,25%
BA Transport van zaken meer dan 12 T. (**) 0% 12,85% 12,85%
Andere waarborgen (omnium, kleine omnium) 9,25% 17,50% 26,75%
Rechtsbijstand 9,25% 7,50% 16,75%
       
Brand woning - diefstal 9,25% 6,50% 15,75%
       
Persoonlijke ongevallen 9,25%   9,25%
       
Arbeidsongevallen      
Personeel niet onderworpen aan RSZ   23,49% 23,49%
Personeel onderworpen aan RSZ   3,49% 3,49%
       
BA Familiale 9,25%   9,25%
Objectieve aansprakelijkheid 9,25% 9,50% 18,75%
BA uitbating 9,25%   9,25%
       
Transportverzekeringen      
België 9,25%   9,25%
Andere 1,40%   1,40%
       
Levensverzekeringen      
Individuele contracten (behalve pensioensparen, RIZIV en VAPZ) 2%   2%
Bedrijfsleiderverzekeringen 4,40%   4,40%
Groepsverzekering; IPT 4,40%   4,40%
Tak 26   0%      0%
       
Ziekte / Invaliditeit      
Gewaarborgd inkomen 9,25%   9,25%
Hospitalisatie 9,25% 10,00% 19,25%
       
ABR polissen     12,94%

 

Cijfers laatst aangepast op: 05-01-2021 11:39:56

Belasting op inverkeerstelling (BIV) op nieuwe en tweedehandsvoertuigen

De belasting op inverkeerstelling (BIV) betaalt u voor elke eerste inverkeerstelling op de openbare weg door één welbepaalde persoon. Met andere woorden, ze geldt ook voor de tweedehandsvoertuigen die door de nieuwe eigenaar voor de eerste maal worden ingeschreven.

De belastingschuld inzake de BIV ontstaat "automatisch"  wanneer een voertuig, luchtvaartuig of vaartuig ingeschreven wordt of ingeschreven zou moeten zijn bij respectievelijk de DIV, het Bestuur van de Luchtvaart of het Bestuur van het Zeewezen en de Binnenvaart.

De BIV is van toepassing op:

 • personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen ingeschreven in België;
 • alle luchtvaartuigen die in België worden gebruikt en zijn ingeschreven;
 • jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5 m. waarvoor een vlaggenbrief door de FOD Mobiliteit werd afgeleverd of waarvoor een dergelijk kentekenbewijs had moeten afgeleverd zijn (vaststelling van gebruik op Belgische wateren).

Klik