Brandverzekering

Een van de grootste bedreigingen voor uw bedrijf betreft brand en alle aanverwante gevaren (zoals hagel, storm, …), of risico’s die er een oorzakelijk verband mee hebben (werkloosheid van uw personeel, regenwater dat op uw machines valt nadat een brand het dak heeft vernield of zelfs de schade aan andermans goederen die bij u opgeslagen liggen).

Diefstallen in afgelegen en onbewaakte bedrijfsgebouwen zijn legio. En vaak zijn het gloednieuwe voorwerpen van grote waarde die beschadigd raken of volledig verloren gaan.

De waarborg ‘brand’ dekt de onmiddellijke gevaren die uw roerend en onroerend vermogen bedreigen.