BA Auto

Dit is de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen conform de wet van 14/12/1992. Deze polis vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan derden. Voor elk van u hebben wij de geschikte formule.