Lange termijnsparen

Met een lange termijnspaarplan tekent u in op een zogenaamde Tak 21-beleggingsverzekering. Deze laat u toe om een kapitaal op te bouwen voor en na uw pensioen, én tegelijk een fiscaal voordeel te genieten op uw jaarlijkse stortingen (op voorwaarde dat de betrokken rubriek op uw belastingaangifte hier nog ruimte toe laat). Zo kunt u in principe een belastingvermindering genieten tot 684 euro in 2014, vermeerderd met de gemeentelijke opcentiemen.

Zoekt u een belegging die u recht geeft op de terugbetaling van uw integrale kapitaal op de vervaldag (na aftrek van de kosten) en waarbij uw kapitaal gegarandeerd is, ongeacht de evolutie van de financiële markten, en die u een gewaarborgd minimumrendement biedt, aangevuld met een eventuele winstdeelneming en een eventueel fiscaal voordeel, dan is dit het product dat u zoekt.

Voor wie een meer gedurfd of offensief beleggersprofiel heeft, zijn er de zogenaamde Tak 23 -beleggingsproducten. Ook hier zijn heel wat formules mogelijk. Er kan belegd worden in obligaties of aandelen, maar ook in vastgoed. Er kan een gehele of gedeeltelijke bescherming zijn van het kapitaal en/of intresten, maar bij deze producten is dat meestal niet het geval. Anderzijds bieden dergelijke producten veel gebruiksgemak omdat u niet zelf moet instaan voor de dagelijkse opvolging van de financiële markten. Dat doen uw fondsbeheerders immers voor u. Vraag gerust om meer inlichtingen over de diverse mogelijkheden.