Ongevallenverzekering

Voor wie kinderen heeft die zich dagelijks in het verkeer begeven, kan het interessant zijn om een ongevallen verzekering af te sluiten. Dergelijke polis vergoedt de kosten die niet via het ziekenfonds worden terugbetaald, voorziet in ondersteuning en zelfs een vergoeding in geval van blijvende invaliditeit.

Zoals u weet is één van onze belangrijkste doelstellingen u goed te verzekeren, maar anderzijds ook dat u geen dubbele dekkingen/ overlappingen (waardoor u bijgevolg te veel betaalt) hebt in uw diverse polissen.

Daarom adviseren wij meestal om geen dekking rechtsbijstand te voorzien in een polis BA Auto of in een familiale verzekering. Wij opteren eerder voor een aparte verzekering rechtsbijstand, dewelke optreedt in alle gevallen waarbij u in onmin raakt met een derde.

Deze polis zal steeds uw belangen behartigen. Dat lijkt logisch maar is niet altijd evident. Hoe gaat u tewerk? Welke procedure volgt u best ? Wat kost het allemaal ?

In de eerste plaats zal een jurist het dossier onderzoeken en een advies verstrekken. Zo hebt u al een idee of uw dossier een kans maakt. Daarna zal eerst aangestuurd worden op een minnelijke schikking. Komt het toch tot een rechtszaak, dan betaalt uw Verzekering ‘rechtsbijstand’ de kosten.

Diverse formules zijn mogelijk. U kan steeds bij ons terecht voor een professioneel advies, zodat u de gepaste keuze kan maken. En wenst u toch de waarborg rechtsbijstand bij uw polis ‘auto’ te nemen, dan kan dat natuurlijk ook.