Woonverzekering

De woonverzekering beschermt in veel gevallen uw belangrijkste investering : uw huis;

de thuis van uw kinderen en van u en eventuele partner.

Naast de bescherming tegen brand biedt de polis trouwens ook een zekerheid bij schade na wateroverlast of storm, bij glasbreuk of bij elektriciteitsschade. De wetgever heeft immers een aantal verplichte dekkingen voorzien die we hier nog even op een rijtje plaatsen :

  • Brand en aanverwante gevaren
  • Storm-, hagel, sneeuw- en ijsdruk
  • Waterschade
  • Glasbreuk
  • Natuurrampen
  • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand gebouw (voor eigenaars)

Optie diefstal : bij veel polissen is het mogelijk om ook een bescherming in te bouwen tegen inbraak en diefstal. Dergelijke polissen vergoeden, naast de waarde van de gestolen goederen ook de kosten van de aangerichte schade en eventueel uw medische kosten indien het een diefstal met geweld betrof.